Bygulvstrategi Værste sentrum

Prosjekt
Bygulvsstrategi Værste sentrum
Oppdragsgiver
Værste AS
Team
A-lab v/ Siri Saupstad, Sandra Riedel, Oda Frøyen Nybø Griff v/Jarl Ture Vormdal, Kennet Hald
Kategori
HovedbildeBygulv
Skjermbilde 2023-01-10 kl. 13.06.52
Om prosjektet
Etter bortfallet av verftsvirksomheten på Fredrikstad mekaniske verksted på 90-tallet er industriarealene nærmest bysentrum bygd ut bit for bit. I perioden 2000-2015 er mange prosjekter realisert med en opportunistisk holdning som har medført restarealer, byrom og uteområder som til dels har manglet en overordnet plan og en samlet forståelse av innhold for å skape den gode by. I samarbeid med øvrige aktører i området som Høyskolen, FM Eiendom, Fredrikstad kommune, Viken Fylkeskommune og Studentsamskipnaden har Værste AS tatt ansvar for å definere en bygulvsstrategi for området mellom Værste brua og Gangbrua. Overordnet ambisjon er å etablere et fotgjengerprioritert område med shared space prinsipp for alle trafikantgrupper. Planen legger rammer for aktivisering av 1. etasjer, programmering av innhold, definere identitet for ulike byrom og utforming av overflater og møblering. Gjennomføring vil være avhengig av komplettering over tid med Værstetorvet og Stadion gata som første trinn med realisering i perioden 2022-2025. Øvrige områder gjennomgår en løpende fornyelsesprosess med fokus på aktivisering av byens uteområder og gater. Prosjektet er utformet i samarbeid med A-lab´s bygulvs team.
Skjermbilde 2023-01-10 kl. 13.08.43
Skjermbilde 2023-01-10 kl. 13.10.30
Skjermbilde 2023-01-10 kl. 13.11.19
Skjermbilde 2023-01-10 kl. 13.11.48
Skjermbilde 2023-01-10 kl. 13.07.48
Om prosjektet
Etter bortfallet av verftsvirksomheten på Fredrikstad mekaniske verksted på 90-tallet er industriarealene nærmest bysentrum bygd ut bit for bit. I perioden 2000-2015 er mange prosjekter realisert med en opportunistisk holdning som har medført restarealer, byrom og uteområder som til dels har manglet en overordnet plan og en samlet forståelse av innhold for å skape den gode by. I samarbeid med øvrige aktører i området som Høyskolen, FM Eiendom, Fredrikstad kommune, Viken Fylkeskommune og Studentsamskipnaden har Værste AS tatt ansvar for å definere en bygulvsstrategi for området mellom Værste brua og Gangbrua. Overordnet ambisjon er å etablere et fotgjengerprioritert område med shared space prinsipp for alle trafikantgrupper. Planen legger rammer for aktivisering av 1. etasjer, programmering av innhold, definere identitet for ulike byrom og utforming av overflater og møblering. Gjennomføring vil være avhengig av komplettering over tid med Værstetorvet og Stadion gata som første trinn med realisering i perioden 2022-2025. Øvrige områder gjennomgår en løpende fornyelsesprosess med fokus på aktivisering av byens uteområder og gater. Prosjektet er utformet i samarbeid med A-lab´s bygulvs team.
Prosjekt
Bygulvsstrategi Værste sentrum
Oppdragsgiver
Værste AS
Team
A-lab v/ Siri Saupstad, Sandra Riedel, Oda Frøyen Nybø Griff v/Jarl Ture Vormdal, Kennet Hald
Kategori
Plan

Kontaktinfo

Griff Arkitektur as

Stadion 21

1671 Kråkerøy

Besøksadresse

Griff Arkitektur as

Stadion 21

1671 Kråkerøy