Dokka 6

Prosjekt
Dokka 6, Fredrikstad
Oppdragsgiver
Værste AS
Brutto Areal
8 600 m2
Team
Geir Hermansen, Sigridur Eggertsdottir, Kristian Lindekile
Kategori
LARK
Cowi
Ferdigstilt
2021
image 35
Sett fra nord
image 38
Sett fra Værstebrua
Om prosjektet
Bygget strekker seg 5-7 etasjer i høyden og er én bygningsmasse - selv om det fremstår som en sammenstilling av fire mindre bygg med forskjellig høyde og utforming. Form, størrelse, farge og materialer er valgt ut fra et ønske om dialog og sammenheng med eksisterende bebyggelse langs Vesterelva.

Det to største bygningsvolumenes fasader er kledd med skjermtegl i rødbrune nyanser.
Saltakene er asymmetriske og mot vest er de, liksom fasaden, kledd i tegl.

De to øvrige bygningsvolumene bærer en lysere kledning med vertikale teglspiler som henter opp farge og materialitet fra skjermteglfasadene. I form er disse lavere enn teglvolumene, og med flate terrasserte tak ut mot elva, trekker de seg litt tilbake.
Inngangspartiene peker mot Dokkaveien med åpen, utadvendt fasade i første etasje. Sammenstillingen av uttrykk speiler både eldre og nyere bebyggelse nær elva i Fredrikstad og forener dem i en modernisert drakt.
image 36
image 37
Teglbaguetter
Sett fra Trosvikstranda
DOKKA6-LOOP2
Østre hjørne
image 39
image 40
Sett fra Værstebrua på natt
Inngangsparti
image 44
Mot vest
Teglbaguetter
Sett fra Trosvikstranda
Østre hjørne
Sett fra nord
Sett fra Værstebrua på natt
Inngangsparti
Sett fra Værstebrua
Mot vest
Om prosjektet
Bygget strekker seg 5-7 etasjer i høyden og er én bygningsmasse - selv om det fremstår som en sammenstilling av fire mindre bygg med forskjellig høyde og utforming. Form, størrelse, farge og materialer er valgt ut fra et ønske om dialog og sammenheng med eksisterende bebyggelse langs Vesterelva.

Det to største bygningsvolumenes fasader er kledd med skjermtegl i rødbrune nyanser.
Saltakene er asymmetriske og mot vest er de, liksom fasaden, kledd i tegl.

De to øvrige bygningsvolumene bærer en lysere kledning med vertikale teglspiler som henter opp farge og materialitet fra skjermteglfasadene. I form er disse lavere enn teglvolumene, og med flate terrasserte tak ut mot elva, trekker de seg litt tilbake.
Inngangspartiene peker mot Dokkaveien med åpen, utadvendt fasade i første etasje. Sammenstillingen av uttrykk speiler både eldre og nyere bebyggelse nær elva i Fredrikstad og forener dem i en modernisert drakt.
Prosjekt
Dokka 6, Fredrikstad
Oppdragsgiver
Værste AS
Brutto Areal
8 600 m2
Team
Geir Hermansen, Sigridur Eggertsdottir, Kristian Lindekile
Kategori
Kontor
LARK
Cowi
Ferdigstilt
2021

Kontaktinfo

Griff Arkitektur as

Stadion 21

1671 Kråkerøy

Besøksadresse

Griff Arkitektur as

Stadion 21

1671 Kråkerøy