Fredrikstad Stadion

Prosjekt
Fredrikstad Stadion
Oppdragsgiver
Fredrikstad Fotballklubb (FFK) og Værste AS
Brutto Areal
ca 30 000 m2
Team
Jarl Ture Vormdal, Geir Hermansen, Eirik Rønning Andersen, Sigridur Eggertsdottir, Colin MacKenzie.
Kategori
IARK
Griff Arkitektur
LARK
Griff Arkitektur
Ferdigstilt
2007
DSC_0046
Hovedinngang FFK
DSC_0013
DSC_0071
Tribunetrapp
Wayfinding
Om prosjektet
Fredrikstad Stadion ble realisert i 2007 etter en åpen prosjektkonkurranse om plassering av en nytt fotballstadion i byen. Prosjektet er gjenbruk av gamle industrihaller på det gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) som med sin innbyrdes beliggenhet akkurat rommet en fotballbane. Banen fikk plass mellom hallene og tribunen kunne legges inn under tak i haller på hver side. Ved å løfte banen en etasje opp er det gitt plass til handel, kontor, undervisning og parkering i 1.etasje som aktiverer byrommene rundt. Stadionbebyggelsen er over tid vevd sammen med Høyskolen i Østfold som lå rett ved, og det er komplettert både med mer undervisning, kontorer og boliger. Stadion har plass til ca 11 600 tilskuere og hele anlegget er på ca 30 000 m2 inkludert handel, kontor, undervisning og idrett.
DSC_0025
DSC_0017
Gjenbruk av Maskinhallen
Sydfasade
DSC_0023
Bane og tribune
DSC_0042
Vestfasade med gjenbruk av den gamle Maskinhallen
Gjenbruk av Maskinhallen
Sydfasade
Bane og tribune
Vestfasade med gjenbruk av den gamle Maskinhallen
Hovedinngang FFK
Tribunetrapp
Wayfinding
Om prosjektet
Fredrikstad Stadion ble realisert i 2007 etter en åpen prosjektkonkurranse om plassering av en nytt fotballstadion i byen. Prosjektet er gjenbruk av gamle industrihaller på det gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) som med sin innbyrdes beliggenhet akkurat rommet en fotballbane. Banen fikk plass mellom hallene og tribunen kunne legges inn under tak i haller på hver side. Ved å løfte banen en etasje opp er det gitt plass til handel, kontor, undervisning og parkering i 1.etasje som aktiverer byrommene rundt. Stadionbebyggelsen er over tid vevd sammen med Høyskolen i Østfold som lå rett ved, og det er komplettert både med mer undervisning, kontorer og boliger. Stadion har plass til ca 11 600 tilskuere og hele anlegget er på ca 30 000 m2 inkludert handel, kontor, undervisning og idrett.
Prosjekt
Fredrikstad Stadion
Oppdragsgiver
Fredrikstad Fotballklubb (FFK) og Værste AS
Brutto Areal
ca 30 000 m2
Team
Jarl Ture Vormdal, Geir Hermansen, Eirik Rønning Andersen, Sigridur Eggertsdottir, Colin MacKenzie.
Kategori
Idrettsanlegg
IARK
Griff Arkitektur
LARK
Griff Arkitektur
Ferdigstilt
2007

Kontaktinfo

Griff Arkitektur as

Stadion 21

1671 Kråkerøy

Besøksadresse

Griff Arkitektur as

Stadion 21

1671 Kråkerøy