Kirkens bymisjon

Prosjekt
Storgata 11, Fredrikstad
Oppdragsgiver
Fredriksborg Eiendom
Brutto Areal
200 m2
Team
Jarl Ture Vormdal, Kennet Hald
Kategori
IARK
Griff Arkitektur
LARK
Griff Arkitektur
Ferdigstilt
2014
IMG_0801
Sett fra Bryggepromenaden
IMG_1858
Vindusdetalj
Om prosjektet
Litteraturhusets sidebygg fungerer arkitektonisk som et bindeledd mellom gammelt og nytt med en hovedform som tilnærmer seg de tradisjonelle trehusene i samme kvartal i uttrykk og høyde, mens detaljering og materialbruk knytter seg til murbyen og jugendbebyggelsen like ved. Med en første etasje som spenner over tre nivåer har Kirkens bymisjon fått plass til et lite bykapell henvendt mot brygga, et mellomnivå som fungerer som en møteplass for folk, og med daglig drift på øverste nivå. Store vinduer skaper kontakt og åpner bygget mot byen.


image 20 (1)
image 24
Detalj gesimskant
Øverste nivå
image 25
Kapell
image 27
Detalj vindu

Kirkens bymisjon

Detalj gesimskant
Øverste nivå
Kapell
Sett fra Bryggepromenaden
Detalj vindu
Vindusdetalj
Om prosjektet
Litteraturhusets sidebygg fungerer arkitektonisk som et bindeledd mellom gammelt og nytt med en hovedform som tilnærmer seg de tradisjonelle trehusene i samme kvartal i uttrykk og høyde, mens detaljering og materialbruk knytter seg til murbyen og jugendbebyggelsen like ved. Med en første etasje som spenner over tre nivåer har Kirkens bymisjon fått plass til et lite bykapell henvendt mot brygga, et mellomnivå som fungerer som en møteplass for folk, og med daglig drift på øverste nivå. Store vinduer skaper kontakt og åpner bygget mot byen.


Prosjekt
Storgata 11, Fredrikstad
Oppdragsgiver
Fredriksborg Eiendom
Brutto Areal
200 m2
Team
Jarl Ture Vormdal, Kennet Hald
Kategori
Kirkebygg
IARK
Griff Arkitektur
LARK
Griff Arkitektur
Ferdigstilt
2014

Kontaktinfo

Griff Arkitektur as

Stadion 21

1671 Kråkerøy

Besøksadresse

Griff Arkitektur as

Stadion 21

1671 Kråkerøy