Værste Syd

Prosjekt
FMV Syd
Oppdragsgiver
Værste AS/Stene Stål AS
Brutto Areal
150 daa
Team
Gilardi + Hellsten v/ Ellen Hellsten, Henrik Poulsen, Anna Maria Grossi, Peder Ravneng, Griff v/Jarl Ture Vormdal, Mats Solvang
Kategori
LARK
Gilardi + Hellsten, overordnet masterplan Cowi AS, FMV 6 og Ballastplanteområdet
Om prosjektet
I den sydvestre delen av verftsområdet FMV i Fredrikstad finner man en større åpen landskapsflate langs Vesterelva som strekker seg fra Glombo i syd til Hølen i nord. Området ble fylt ut i elva over tid, og ble opprinnelig benyttet til trelastindustri og mottak av seilskuter fra alle verdenshjørner. Dette medførte at deler av området ble bygd opp av ballast materiale som resulterte i en helt unik planteflora som nå er spesielt vernet som naturområde. Resten av området representerer et Tabula rasa for byutvikling, et sted alt tilsynelatende kan skje. Den bærende idé er å etablere en organiserende blågrønn struktur med et kanalsystem som gir området en klar overordnet identitet og samtidig øker andel boliger med direkte kontakt med enten park eller vann. Området er delt inn i tre større utbyggingsfaser med totalt opp mot 1 300 boliger, ny barne/ungdomsskole og nærmiljøfunksjoner med servering og handel. Planprosjektet er et samarbeid med Gilardi + Hellsten Arkitekter som leder arkitektteamet. Griff er ansvarlig for videre utarbeidelse av reguleringsplan. Første byggetrinn er prosjektet «Innseilingen» med ca 300 boliger som er tegnet av arkitekt Atelier Oslo og kommer for salg i 2024/25.
image 59
image 62
image 61
Om prosjektet
I den sydvestre delen av verftsområdet FMV i Fredrikstad finner man en større åpen landskapsflate langs Vesterelva som strekker seg fra Glombo i syd til Hølen i nord. Området ble fylt ut i elva over tid, og ble opprinnelig benyttet til trelastindustri og mottak av seilskuter fra alle verdenshjørner. Dette medførte at deler av området ble bygd opp av ballast materiale som resulterte i en helt unik planteflora som nå er spesielt vernet som naturområde. Resten av området representerer et Tabula rasa for byutvikling, et sted alt tilsynelatende kan skje. Den bærende idé er å etablere en organiserende blågrønn struktur med et kanalsystem som gir området en klar overordnet identitet og samtidig øker andel boliger med direkte kontakt med enten park eller vann. Området er delt inn i tre større utbyggingsfaser med totalt opp mot 1 300 boliger, ny barne/ungdomsskole og nærmiljøfunksjoner med servering og handel. Planprosjektet er et samarbeid med Gilardi + Hellsten Arkitekter som leder arkitektteamet. Griff er ansvarlig for videre utarbeidelse av reguleringsplan. Første byggetrinn er prosjektet «Innseilingen» med ca 300 boliger som er tegnet av arkitekt Atelier Oslo og kommer for salg i 2024/25.
Prosjekt
FMV Syd
Oppdragsgiver
Værste AS/Stene Stål AS
Brutto Areal
150 daa
Team
Gilardi + Hellsten v/ Ellen Hellsten, Henrik Poulsen, Anna Maria Grossi, Peder Ravneng, Griff v/Jarl Ture Vormdal, Mats Solvang
Kategori
Plan
LARK
Gilardi + Hellsten, overordnet masterplan Cowi AS, FMV 6 og Ballastplanteområdet

Kontaktinfo

Griff Arkitektur as

Stadion 21

1671 Kråkerøy

Besøksadresse

Griff Arkitektur as

Stadion 21

1671 Kråkerøy