Verket Panorama

Prosjekt
Verket Panorama
Oppdragsgiver
Arca Nova AS
Brutto Areal
6000 m2
Team
Jarl Ture Vormdal, Marita Paulsrud, June Bech, Mats Solvang.
Kategori
IARK
Griff Arkitektur
Ferdigstilt
Under bygging
Verket Panorama - sett fra dammen
Sett fra sydvest
Verket - sett fra dammen
Sett fra syd
Om prosjektet
Verket Panorama består av tre punkthus med totalt 66 leiligheter. Dette er første byggetrinn av prosjektet «Verket» på nord- og østsiden av Sorgenfridammen, som omfatter totalt ca. 450 boliger. Vi benytter her Arca Novas egenutviklede miljøstandard «Future living», som blant annet innbærer pluss- og smarthus-teknologi. «Verket» inngår som en del av EU prosjekt der det forskes på en ny energistandard for boliger.

Ved siden av å vektlegge miljøstandarder, er målet her å utforme en ideell urban erstatning for eneboligen. Ved å bygge i høyden, åpner man for større grøntarealer rundt boligene. Disse gir beboerne rekreasjon, men styrker også overvannshåndteringen i et stadig våtere klima.
Hus K - toppen nordvest
Hus L - sydvest
Bygg K
Bygg L
Balkong hus K
Balkong Bygg K
Hus K - sydvest
Bygg K
Bygg K
Bygg L
Balkong Bygg K
Sett fra sydvest
Bygg K
Sett fra syd
Om prosjektet
Verket Panorama består av tre punkthus med totalt 66 leiligheter. Dette er første byggetrinn av prosjektet «Verket» på nord- og østsiden av Sorgenfridammen, som omfatter totalt ca. 450 boliger. Vi benytter her Arca Novas egenutviklede miljøstandard «Future living», som blant annet innbærer pluss- og smarthus-teknologi. «Verket» inngår som en del av EU prosjekt der det forskes på en ny energistandard for boliger.

Ved siden av å vektlegge miljøstandarder, er målet her å utforme en ideell urban erstatning for eneboligen. Ved å bygge i høyden, åpner man for større grøntarealer rundt boligene. Disse gir beboerne rekreasjon, men styrker også overvannshåndteringen i et stadig våtere klima.
Prosjekt
Verket Panorama
Oppdragsgiver
Arca Nova AS
Brutto Areal
6000 m2
Team
Jarl Ture Vormdal, Marita Paulsrud, June Bech, Mats Solvang.
Kategori
Leilighetsbygg
IARK
Griff Arkitektur
Ferdigstilt
Under bygging

Kontaktinfo

Griff Arkitektur as

Stadion 21

1671 Kråkerøy

Besøksadresse

Griff Arkitektur as

Stadion 21

1671 Kråkerøy